MEB ONAYLI SİTE VE APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ KURSUMUZ HAKKINDA

Kursumuz Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından 02.09.2015 tarih 76 karar sayılı izni ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nden aldığı izinle sektöründe ile Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitimlerine başlamıştır. Site ve Apartman yöneticiliği kursumuzda dersler alanında uzman ve tecrübeli öğreticiler tarafından verilmektedir. 

Bu program, apartman, site ve toplu konutlardaki mevcut gelişmeler ve sektör ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanmış olup, programı tamamlayanların profesyonel apartman ve site yöneticisi olarak çalışabilmeleri mümkün olabilir.

SİTE VE APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ KURSUMUZUN AMACI

Son yıllarda apartman ve site gibi toplu yaşam yerleşimlerinin artması, bu alanların daha profesyonel olarak yönetilmesini ihtiyaç haline getirmiştir.  Kurs ile katılımcıların;

•Temel hukuk kavramlarını anlama ve yerinde kullanmaları

•Site ve apartman yönetimi ile ilgili mevzuatı öğrenme ve değişiklikleri takip etmeleri, 

•Belediye imar planlarını anlama ve değişiklikleri takip etmeleri,    

•Toplumsal düzeni sağlayan kurallara ve kişilik haklarına uygun davranmaları,

•Kendini doğru ifade etmeleri,

•Etkin dinleyici olmaları

•İkna edici iletişim kurmaları hedeflenmektedir.

SİTE VE APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ KURSU BİLGİLERİ

Dersler işlenirken, gerektiğinde apartman, site ve toplu konut yönetici ve denetçilerinin yanı sıra uzman akademisyenlerle ve bu alanda çalışmış ya da halen çalışmakta olan tecrübeli yöneticiler, bilgileriyle birlikte deneyimlerini sınıf ortamında de kursiyerlere aktaracaklardır. 

Konularla ilgili örnek olaylar sınıfta tartışılarak kursiyerlerin edindikleri bilgileri kullanma ve yorumlama yeteneklerinin gelişmesine fırsat verilecektir.

Konular, Örgün eğitim sürecinde kursiyerlere öğreticiler tarafından sınıftaki görsel sunumlar başta olmak üzere tartışma, soru ve cevap, beyin fırtınası, gibi interaktif öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak aktarılmaktadır.

Kurs sonunda Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılacak sınavda başarılı olanlarla, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi verilmektedir. Kursumuzda derslere katılım zorunludur.

SİTE VE APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ KURSU KONU BAŞLIKLARI

• Gayrimenkul, Bina, Site Ve Toplu Yapı Yöneticiliği

• Gayrimenkul Yönetimi Ve Yönetici Kavramları

• Apartman, Bina, Site Ve Toplu Yapı Yöneticiliği

• Ana gayrimenkulün Kat İrtifakının Yönetimi Ve Yönetimin İşlevleri

• Kat Mülkiyeti Yönetimi

• Ana Gayrimenkulün Yönetimi

• Yönetim Planı

• İşletme Projesi

• Ortak Yerler

• Kat Maliklerinin Borçları Ve Ana gayrimenkulün Bakımı, Korunması Ve Zarardan Sorumluluk     

• Komşu Hakları

• Komşuların Uyması Gereken Konular

• Kapıcılık (Apartman Ve Site Görevlisi) Hizmetleri

• Hukuksal Gereklilikler ve Mevzuat Hakkında Bilgiler

• İletişim Becerileri

SİTE VE APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ KURSU SÜRESİ

Kurs programımız 72 ders saati olup hafta içi ve hafta sonu gruplarımız bulunmaktadır.  

Örgün Eğitimde Hafta içi kurslarımız haftada 4 gün ve 3 hafta sürmektedir. Hafta sonu kurslarımız ise, C.tesi ve Pazar günleri olmak üzere 6 hafta sonu devam etmektedir. 

Uzaktan eğitimde ise 4 haftalık bie eğitim sürecimiz vardır. 

Program dönem başlangıçları ile ilgili detaylar ve program saatleri için bizlere iletişim menüsünden ulaşabiliriniz.

SİTE VE APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ KURSU KAYIT EVRAKLARI

• Diplomanın veya öğrenim belgesi örneği 

• Nüfus cüzdanı fotokopisi 

SİTE VE APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ KURS ÜCRETİ

• Site Ve Apartman Yöneticiliği Kursu kurs ücretimiz 850-TL (KDV dahil). Sınav ücreti ve sertifika için ek bir ücret alınmamaktadır. 

• Eğitim ödemelerinizi anlaşmalı kredi kartları ile de taksitle ödeyebilirsiniz. 

• Kursumuzda şehit eş ve çocuklarına, gazilerimize tüm masrafları tarafımızdan karşılanmak üzere ücretsiz kontenjanımız mevcuttur.