Uzman Eğitim Kadrosu, Nitelikli Mezunlar...Sertifikalı Site Yöneticisi Olmak için Bize Ulaşın

Uzman Eğitim Kadrosu, Nitelikli Mezunlar...Sertifikalı Site Yöneticisi Olmak için Bize Ulaşın

Hemen Bize Ulaşın!
0212 654 17 60 - 0541 654 17 60

DETAYLAR
YENİ DÖNEM  KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

YENİ DÖNEM KAYITLARIMIZ DEVAM EDİYOR

Site ve Apartman Yöneticiliği Kursumuzda Dersler Teorik ve Uygulamalı olarak, uzman ve tecrübeli öğreticiler tarafından verilmektedir.

DETAYLAR

KURSLARIMIZ

850 TL
20.12.2022
UZAKTAN EĞİTİM

Site ve Apartman Yönetimi Kursu UZAKTAN EĞİTİM 28. DÖNEM KAYITLARI DEVAM EDİYOR

Kursumuzun amacı ilgili yönetim platformunda deneyimli ve eğitimli yöneticiler yetiştirerek, ihtiyaç duyulan eğitimli yönetici açığını karşılamaktadır.

850 TL
20.11.2022
UZAKTAN EĞİTİM

Site ve Apartman Yönetimi Kursu UZAKTAN EĞİTİM 27. DÖNEM TAMAMLANDI

Kursumuzun amacı ilgili yönetim platformunda deneyimli ve eğitimli yöneticiler yetiştirerek, ihtiyaç duyulan eğitimli yönetici açığını karşılamaktadır.

850 TL
20.10.2022
UZAKTAN EĞİTİM

Site ve Apartman Yönetimi Kursu UZAKTAN EĞİTİM 26. DÖNEM TAMAMLANDI

Kursumuzun amacı ilgili yönetim platformunda deneyimli ve eğitimli yöneticiler yetiştirerek, ihtiyaç duyulan eğitimli yönetici açığını karşılamaktadır.

Kursumuz Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından 02.09.2015 tarih 76 karar sayılı izni ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nden aldığı izinle sektöründe ile Milli Eğitim Bakanlığı onaylı eğitimlerine başlamıştır. Site ve Apartman yöneticiliği kursumuzda dersler alanında uzman ve tecrübeli öğreticiler tarafından verilmektedir. Bu program, apartman, site ve toplu konutlardaki mevcut gelişmeler ve sektör ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanmış olup, programı tamamlayanların profesyonel apartman ve site yöneticisi olarak çalışabilmeleri mümkün olabilir.

• Gayrimenkul, Bina, Site Ve Toplu Yapı Yöneticiliği
• Gayrimenkul Yönetimi Ve Yönetici Kavramları
• Apartman, Bina, Site Ve Toplu Yapı Yöneticiliği
• Ana gayrimenkulün Kat İrtifakının Yönetimi Ve Yönetimin İşlevleri
• Kat Mülkiyeti Yönetimi

• Ana Gayrimenkulün Yönetimi
• Yönetim Planı
• İşletme Projesi
• Ortak Yerler
• Kat Maliklerinin Borçları Ve Ana gayrimenkulün Bakımı, Korunması Ve Zarardan Sorumluluk

• Komşu Hakları
• Komşuların Uyması Gereken Konular
• Kapıcılık (Apartman Ve Site Görevlisi) Hizmetleri
• Hukuksal Gereklilikler ve Mevzuat Hakkında Bilgiler
• İletişim Becerileri

Son yıllarda apartman ve site gibi toplu yaşam yerleşimlerinin artması, bu alanların daha profesyonel olarak yönetilmesini ihtiyaç haline getirmiştir. Kurs ile katılımcıların;

•Temel hukuk kavramlarını anlama ve yerinde kullanmaları
•Site ve apartman yönetimi ile ilgili mevzuatı öğrenme ve değişiklikleri takip etmeleri,
•Belediye imar planlarını anlama ve değişiklikleri takip etmeleri,
•Toplumsal düzeni sağlayan kurallara ve kişilik haklarına uygun davranmaları,
•Kendini doğru ifade etmeleri,
•Etkin dinleyici olmaları
•İkna edici iletişim kurmaları hedeflenmektedir.

2.Kişiler arası İletişimin Gerekliliği

a.Kişiler Arası İletişimin Temel Özellikleri

Kurs programımız 72 ders saati olup hafta içi ve hafta sonu gruplarımız bulunmaktadır. Hafta içi kurslarımız haftada 4 gün ve 3 hafta sürmektedir. Hafta sonu kurslarımız ise, C.tesi ve Pazar günleri olmak üzere 6 hafta sonu devam etmektedir. Program dönem başlangıçları ile ilgili detaylar ve program saatleri için bizlere iletişim menüsünden ulaşabiliriniz.
Dersler işlenirken, gerektiğinde apartman, site ve toplu konut yönetici ve denetçilerinin yanı sıra uzman akademisyenlerle ve bu alanda çalışmış ya da halen çalışmakta olan tecrübeli yöneticiler, bilgileriyle birlikte deneyimlerini sınıf ortamında de kursiyerlere aktaracaklardır. Konularla ilgili örnek olaylar sınıfta tartışılarak kursiyerlerin edindikleri bilgileri kullanma ve yorumlama yeteneklerinin gelişmesine fırsat verilecektir. Konular, kursiyerlere öğreticiler tarafından sınıfta bilgisayar ortamında görsel sunumları ile birlikte tartışma, soru ve cevap, beyin fırtınası, gibi öğrenci katılımını esas alan, interaktif öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak aktarılacaktır. Kurs sonunda Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılacak sınavda başarılı olanlarla, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi verilmektedir. Kursumuzda derslere katılım zorunludur.

• Diplomanın veya öğrenim belgesi örneği
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• 5 adet vesikalık fotoğraf

BAŞVURU FORMU

Altın Gayrimenkul A.Ş. tarafından sunulan ürün, hizmet ve kampanyaların tanıtımı başta olmak üzere iletişimimizin devam edebilmesi ve pazarlama amacıyla Altın Emlak ile yukarda paylaşmış olduğum telefon ve e-mail aracılığı ile tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesi ve bu bilgilerin Aydınlatma Metni uyarınca işlenmesine Açık Rıza Metni kapsamında özgür irademle onay veriyorum.

HABERLER

ALTIN EMLAK'TAN ALTIN HİKAYELER

ALTUN EMLAK'TAN ALTIN HİKAYELER YARIŞMASI...

EMLAKÇILIK KURSU ARTIK ZORUNLU

“Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması gerekir” hükme bağlanmıştı.

MEZUNLARIMIZ

HAKKIMIZDA

Günümüzde bina ve site yönetimi herkesin üstlenmekten kaçındığı, büyük bir sorun haline gelmiştir. Bina ve apartman yönetiminde karşılaşılabilecek problemleri çözmek, günümüzde bir apartmanın yaşayacağı bütün sorunları çözmek ve ihtiyaçlara karşılık vermek gerekmektedir.


Site ve apartman yöneticiliği kursumuzda dersler teorik ve uygulamalı olarak, alanında uzman öğreticiler tarafından verilmektedir.

Eğitimlerimizde genel olarak yönetim ve yönetici kavramlarından sonra, gayrimenkule ilişkin kavramlar ve apartman, bina, site ve toplu yapı yöneticiliğine ilişkin kavramlar ele alınacaktır.