Model.Title

Kira Geliri Beyannamesi İçin Yeni Düzenlemeler

Evi kirada olup da gelir elde edenler için beyanname süresi başlıyor. Beyanname vermeyene 5 kat ceza gelirken, yıllık 3 bin 200 liradan az geliri olanlar vergiden muaf tutuluyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Altın Gayrimenkul pazarlama bölümünden Mehmet Koçyiğit maliye 1 milyonu aşkın ev sahibinin beyannamesini doldurmaya başladı.  Birden fazla geliri olanların hangilerinde istisna kabul edilmeyeceğine de açıklık getirdi. Kiralarda beyan sınırı 2013 için 3 bin 200 lira olarak belirlenirken; yıllık bazda bu tutardan az kira geliri olan beyanname vermeyecek. Ev sahibi 6 bin lira gelir elde etmişse, önce 3 bin 200 liralık sınır düşülecek, ardından kalan kazanç için vergi ödenecek.

 

CEZA ÇOK YÜKSEK

Geçen yıl elde edilen kira gelirlerinin beyan döneminin 1 Mart’ta başladığını belirten Koçyiğit. Beyanda bulunmayanlar 5 kat vergi, faiz ve ceza ödeyeceğini. Geçen yıl kira geliri elde ettiği halde beyanname vermeyen ya da eksik beyanda bulunan 100 bin kişi ödemeleri gereken verginin 5 katı para ödemek zorunda kaldığını belirtti.

 

İSTİSNALAR VAR

Konuyu örneklerle açıklayan Mehmet Koçyiğit maliyenin internette dolduracağı 1 milyon 200 bine yakın beyanname ile kira gelirleri otomatik olarak beyan edeceğini. Kira gelirlerine ilişkin değişikliklere açıklık getirdi. Buna göre; binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılında elde edilen gelirin bir kısmı belli şartlara bağlı olarak gelir vergisinden istisna olacak. Bu istisna haddi üzerinden gelir elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan durumunda istisnadan yararlanılamayacağını belirtti.

 

ÖRNEK HESAPLAMA

Ahmet Bey, geçen yıl kiraya verdiği dairesinden 5 bin lira kira geliri ile 40 bin lira işyeri kira geliri ve 40 bin lira mevduat faizi elde etti. Ahmet Bey’in 5 bin liralık mesken kira geliri istisna haddi üzerinde olduğu için istisnadan yararlanıp yararlanamayacağının tespitinde bu tutar da hesaplamaya katılacak. Elde edilen tüm gelirlerin toplamının 94 bin lirayı aşması durumunda istisnadan yararlanamayacak.

 

Hangi dönemin vergisi için beyanname verilecek?

1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2013 tarihleri arasında elde edilen kira gelirinin beyannamesi verilecek.

 

Ne zaman ödenecek?

Beyanname verildikten sonra ödenmesi gereken vergi iki eşit taksitler halinde Mart ve Temmuz aylarında ödenecek.

 

İstisna işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller için de geçerli mi?

Mesken olarak kiraya verilen gayrimenkullerden sağlanan gelirin bir kısmı vergiden istisna kabul ediliyor. İşyeri olarak kiraya verilen gayrimenkullerde bu hak yok.

 

Ne kadar vergi ödeyeceğim?

10 bin liraya kadar yüzde 15 vergi ödenmesi gerekiyor. Kademeli bir artış söz konusu.

 

Ortak konutlarda istisna tutarı aynı mı?

Aynı konuta birden fazla kişinin sahip olması durumunda bunların her birinin hissesine düşen kira payının, 2013 yılında 3 bin 200 lirayı aşması durumunda yıllık gelir vergisi beyannamesi verme zorunluluğu doğuyor.

 

Yıl içinde kiraya verilenler ne olacak?

Kiralama yılın başında ya da içinde, ne zaman yapılmış olursa olsun, o yıl elde edilen kira gelirinden istisna tutarın tamamı düşülebiliyor.